Menu

Klantenportaal

Nieuws

Gebrekkig spooronderhoud dupeert Rotterdamse haven

8 April 2016

Persbericht RailGood

Tussen 13 en 15 april voert ProRail herstelwerkzaamheden uit aan de Moerdijkbrug. Hierdoor is de Brabantroute geheel gesperd. 226 goederentreinen worden fors geraakt. Deze zullen moeten worden omgeleid, met name via Rotterdam en Utrecht. Dit veroorzaakt bij de goederenvervoerders forse omrijdkosten en veel herplanwerk. Niet uit te sluiten valt dat diverse treinen moeten worden geannuleerd. Verladers krijgen te maken met langere transitotijden en vertraagde aanlevering van lading.

Het is zorgelijk dat ProRail deze cruciale spoorlijn juist nu, als donderslag bij heldere hemel, 64 uur buiten dienst stelt. Zo vlak voor de lange buitendienststelling voor de bouw van het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Er zijn aanwijzingen dat ProRail reeds weken op de hoogte was van de haarscheurtjes in de rails van de Moerdijkbrug. Snel herstel is noodzakelijk om veilig treinverkeer te kunnen garanderen. Het risico dat een spoorstaafbreuk optreedt, moet worden uitgesloten. Veiligheid staat altijd voorop. ProRail moet dit soort gebreken in het spoor tijdig ontdekken bij inspecties en doormetingen van het spoor. Herstel kan dan gewoon plaatsvinden in de verdeelde onderhoudsroosters.

Grote incidenten als deze zetten de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en de industrie in Zeeland en Zuid-Nederland enorm onder druk. De gehele goederenbranche heeft ProRail kenbaar gemaakt liever de herstelwerkzaamheden dit weekend te laten plaatsvinden. Dan waren 103 goederentreinen geraakt in plaats van 226. Goederenvervoerders hebben de directie van ProRail gevraagd welke concrete beheersmaatregelen getroffen gaan worden om dit soort grote incidenten te voorkomen. Tevens is de ProRail directie verzocht om in het vervolg in goed overleg met de goederenvervoerders dit soort herstelwerkzaamheden te plannen. RailGood - de belangenbehartiger van Rotterdam Rail Feeding, Locon, LTE, TX Logistik en DistriRail - beraadt zich op nadere stappen richting ProRail. Het is niet acceptabel dat de infrabeheerder de wensen van de goederensector ter zijde schuift.

Persbericht | Press release